Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
TrefwoordenColumn – april
Geschreven op 22 april 2010.


Taxirit van 24 maanden.

De taxichauffeur die op 5 juli 2009 een conflict had met R. Sitek en verantwoordelijk was voor het overlijden van Sitek is op de dato 21 april 2010 veroordeeld tot een taxirit binnen de gevangenismuren van 24 maanden met aftrek van de tijd die in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht.

Zware mishandeling van Sitek bij de taxistandplaats op het Leidseplein in Amsterdam met de dood tot gevolg is bewezen. De verdachte had als taxichauffeur, te weten een dienstverlenend beroep, het conflict op een andere wijze moeten oplossen. Er mag worden verwacht van taxichauffeurs dat deze ‘conflicten met klanten op een correcte, niet gewelddadige wijze oplossen’, aldus de rechtbank.

Het overlijden van Sitek is het resultaat van een noodlottige reeks van gebeurtenissen. Een val op de grond na een vuistklap werd hem uiteindelijk fataal.

Conflicten, geweld en letsel moeten voorkomen worden. Praktische handvatten voor dienstverleners liggen daarentegen niet altijd voor het oprapen en het toepassen van die handvatten in een concrete situatie is niet altijd gemakkelijk.

Hoe moet een conflict, zoals deze, worden opgelost en wat zal de uitkomst van die oplossing zijn? Wellicht moet de uitkomst, indien deze niet past binnen de open normen, gesteld door de rechtbank voor een dienstverlenend bedrijf, tevens worden opgelost. Welke oplossing is alsdan juist?

Ofwel,
welke concrete oplossing is gepast? Welke concrete oplossing werkt? Welke concrete oplossing had het conflict voorkomen of opgelost? Welke concrete oplossing had niet geleid tot geweld en letsel? Welke concrete oplossing was de juiste concrete oplossing in de nacht van 5 juli 2009 bij de taxistandplaats op het Leidseplein in Amsterdam onder de specifieke omstandigheden op dat moment en voordat de noodlottige reeks van gebeurtenissen zich aaneenregen met de tragische gevolgen van dien?

De taxichauffeur heeft de kans om hierover na te denken tijdens zijn rit van 24 maanden. Een behoorlijke afstand kan gedurende deze taxirit worden afgelegd. De rit zal alle seizoenen van het jaar passeren. Wordt er op 5 juli 2010 een stop ingelast om stil te staan bij de gebeurtenissen één jaar daarvoor?

Instaptarief en kilometertarief zullen worden vastgesteld.

Na de rit van 24 maanden ben ik benieuwd naar een wijze waarop het conflict opgelost had moeten worden volgens deze taxichauffeur. Taxiritstof tot nadenken tijdens de rit op de paden binnen de muren.

Sitek zal echter niet meer het asfalt aanschouwen, neerzakken op het witte leer van de autobekleding en het handvat van een autodeur aanraken. Zijn rit zit er noodgedwongen op.

Het was een zwarte dag gisteren voor de betrokkenen. Zonder winnaars, doch slechts verliezers.

Zie ik dat nu goed? Ligt er nu as op uw taxi?

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl