Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Global Poverty Project

Update: mei 2010 - Hugh Evans in Nederland

Wereldwijd leven naar schatting 1.4 miljard mensen in extreme armoede. Dit betekent dat zij leven van minder dan $1.25 per dag. Een leven vol onzekerheid, zonder toegang tot gezondheidszorg, schoon water en sanitatie of scholing. En veelal een leven vol honger. Terwijl dit onnodig is: de aarde produceert 1,5 keer zoveel voedsel als dat er nodig is om iedereen goed te kunnen voeden.

Hoewel er al vooruitgang is geboekt, moet er nog veel meer gedaan worden om de acht millenniumdoelen vóór 2015 te bereiken. Het Global Poverty Project (GPP) komt met een heldere, op onderzoek gebaseerde multimediapresentatie, genaamd “1.4 billion reasons” om mensen wereldwijd te informeren over extreme armoede, de redenen erachter én de oplossingen. In deze interactieve presentatie wordt zowel uitleg gegeven over de oorzaken van extreme armoede, alsook over de wetenschappelijk aangetoonde oplossingen. Ook schuwt de presentatie complexe thema's als bijvoorbeeld corruptie niet.

Presentatie Global Poverty Project op 27 augustus 2009 te Utrecht.

Vanaf juli 2009 is de presentatietour van start gegaan in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, VS en Engeland. Sindsdien hebben zich al duizenden mensen aangemeld om mee te doen aan deze mondiale beweging. Inmiddels is de beweging ook in Nederland actief. Binnen de Hogeschool Utrecht (HU) werkt een team van voornamelijk studenten en medewerkers aan bewustwording van deze thema´s binnen de studentengemeenschap. Op 17 mei 2010 heeft Hugh Evans '1.4 billion reasons' aan een breed publiek op de HU gepresenteerd.

Het Global Poverty Project is niet uit op je geld. Wat dan wel? Je kunt je dagelijks leven — wat je zegt, koopt en doet — aanpassen om extreme armoede te beëindigen. Kleine veranderingen, die juist voor de allerarmsten een groot verschil betekenen.Update: augustus 2009 - Promotiedag Global Poverty Project in centrum Utrecht

Utrecht [augustus 2009] – 1.4 miljard mensen op de wereld leven in extreme armoede (minder dan €0,75 per dag) en een groot deel van de Nederlandse bevolking is hier geheel niet van bewust. Hier moet verandering in komen, aldus de medewerkers van het “Global Poverty Project”.

Het Global Poverty Project (GPP) is gericht op het beëindigen van extreme armoede en het bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen, zoals in het jaar 2000 geformuleerd door de VN en ondertekent door politieke leiders van 189 verschillende landen. Het project stelt zich als doel, om een globale beweging tegen extreme armoede op gang te brengen.

Het GPP werd ontwikkeld door de 26 jarige Australiër Hugh Evans. Hugh geniet internationaal aanzien op het terrein van globale armoedebestrijding:
- in 2004 door de Australische regering beloond met de “Young Australian of the year Award”;
- in 2005 voor zijn werk beloond met de “Junior Chamber Young Person of the World Award”;
- Organisator (2006) van ‘Make Poverty History’ concert, met o.a. Pearl Jam & U2 in Melbourne.

Gebaseerd op de klimaatveranderingdocumentaire van Al-Gore (An inconvenient truth) en in samenwerking met een aantal van werelds grootste wetenschappers op het gebied van economie en community development (waaronder bijv. Prof. Jeffrey Sachs, auteur van het wereldwijd bekende boek “The End of Poverty”), heeft het GPP een baanbrekende multimediapresentatie ontwikkeld. Een presentatie, die mensen op een interessante, aangrijpende en soms ook schokkende manier in aanraking doet komen met de harde feiten rondom extreme armoede en hen zo wil aanzetten tot concrete acties. Deze presentatie reist op het moment door Australië en Nieuw-Zeeland en zal daarna over de hele wereld verspreid worden.

Ook in Nederland, wordt er op het moment al hard gewerkt aan een opzet van het project. Op uitnodiging van de 25 jarige Martijn Roos, student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) aan het Instituut voor Social Work van de Hogeschool Utrecht (HU), gaf Hugh Evans op 20 april jl. een presentatie aan de studenten en medewerkers van het instituut. Deze lezing zorgde voor veel interesse en inspiratie bij de toeschouwers en leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van een HU-GPP team. Het is dit team, dat het project op 27 augustus 2009 in Utrecht, tijdens de laatste introductiedag voor nieuwe MWD studenten, op creatieve wijze heeft gepresenteerd aan een divers publiek.

Presentatie Global Poverty Project op 27 augustus 2009 te Utrecht.
Foto: Presentatie Global Poverty Project (GPP) in Nederland op 27 augustus 2009
in het centrum van Utrecht.

Voor meer informatie met betrekking tot dit project kunt u een e-mail sturen naar: martijn.roos@globalpovertyproject.com. Er zijn tenslotte 1.4 miljard redenen om het project te steunen.

Klik hier voor de website van het GPP.

-

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl