Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - februari 2010:


26 februari 2010
Veroordeling in de zaak van de Purmerendse kinderdood

'De verdachte K. Visser, moeder van Romy en Daniël, werd in november 2007 door de rechtbank vrijgesproken. Het gerechtshof Amsterdam acht wel bewezen dat zij in juni 2006 beide kinderen door messteken om het leven heeft gebracht. Het hof acht de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar en heeft haar veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf en terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging.

Geen valse bekentenis
Door de verdediging is gesteld dat de bekentenis van K. Visser, die zij later heeft ingetrokken, een valse bekentenis is die onder ontoelaatbare druk werd afgelegd. Volgens de verdediging moest geloof worden gehecht aan de verklaring van de verdachte dat een zekere Bennie de woning was binnengedrongen en haar kinderen had gedood.

Het hof vindt geen redenen om aan te nemen dat het om een valse bekentenis gaat. Ook het hof vindt het door de verdediging aangevoerde optreden van de betrokken inspecteur van politie niet gepast. Maar daaruit volgt niet dat de bekentenis van de verdachte, die zij een week later in aanwezigheid van haar raadsman heeft bevestigd, een valse bekentenis is.

Daderkennis
Het hof komt tot de conclusie dat de verdachte in haar bekentenis heeft laten blijken dat zij over daderkennis beschikte. Zij noemde details die bij de politie die haar verhoorde niet bekend waren. Verschillende deskundigen hebben de wijze waarop de verhoren hebben plaatsgevonden beoordeeld. Ook zij vinden dat daderkennis een duidelijke aanwijzing is dat een bekentenis niet vals is.

Bewijs uit DNA en forensisch technisch onderzoek
Er is veel DNA-onderzoek verricht in deze zaak en diverse deskundigen hebben onderzoek gedaan naar het patroon van bloedvlekken. Ook uit het forensisch technisch bewijs blijkt volgens het hof dat de verdachte de dader was. De bloedspatten op de kleding van de verdachte wijzen erop dat zij vlak bij het bedje van Romy stond toen deze werd doodgestoken. Ook een bloedspat op de pols en een bloedspat op de onderarm van de verdachte vormen daarvoor bewijs. De resultaten van het DNA-onderzoek geven geen aanwijzing dat er nog een onbekende persoon ter plekke was.

Onbekende ‘Bennie’
Het hof heeft onderzoek laten doen naar de onbekende ‘Bennie’. Dat heeft geen enkele aanwijzing voor het bestaan van zo iemand opgeleverd. Er zijn ook geen aanwijzingen gevonden dat er in de woning een worsteling is geweest tussen de verdachte en deze ’Bennie’.

Ernstige persoonlijkheidsstoornis
Uit het onderzoek door het Pieter Baan Centrum komt naar voren dat de verdachte een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft die kan leiden tot een plotselinge agressieuitbarsting. Het gebruik van cocaïne, dat de verdachte heeft erkend, kan zo’n uitbarsting verergeren. Het is dringend nodig dat de verdachte een langdurige therapie volgt. Daarom heeft het hof de verdachte een terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging opgelegd. Daarnaast heeft het hof een kortere gevangenisstraf opgelegd dan door het Openbaar Ministerie was gevorderd. Het hof vindt dat de behandeling snel moet beginnen. Het hof laat daarbij meewegen dat de verdachte door het verlies van haar kinderen zwaar is gestraft en dat zij haar gruwelijke handelen en de gevolgen daarvan altijd met zich mee zal moeten dragen'.18 februari 2010
Maarten Spanjer veroordeeld tot publiceren rectificatie

'De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft Maarten Spanjer veroordeeld tot het publiceren van een rectificatie op de privé-pagina in de zaterdageditie van De Telegraaf voor zijn uitlatingen bij RTL Boulevard.

Producent De Jong van de speelfilms Kameleon 1 en De schippers van Kameleon 2 heeft in een kort geding rectificatie geëist van de beschuldiging die Maarten Spanjer heeft gedaan in de Leeuwarder Courant en RTL Boulevard.

Spanjer – die als acteur heeft meegewerkt aan de beide Kameleon-films - is niet tevreden over de afwikkeling van de financiële kant van zijn deelname aan de film Kameleon 2 en de Musical en houdt (onder meer) de producent daarvoor verantwoordelijk. Op zich mag de acteur zijn mening hierover verkondigen, maar de beschuldiging van oplichter vindt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende steun in de feiten. Ook de verklaringen van collega’s van gedaagde in de filmwereld maken dat niet anders. Deze verklaringen zijn in dit geding niet te verifiëren, betreffen individuele klachten en al dan niet betwiste vorderingen. De term ‘oplichter’ is diffamerend en schadelijk voor eiser die als producent voor het maken van films afhankelijk is van geldschieters. Juist voor hem is het daarom van belang dat zijn reputatie op financieel gebied niet zonder goede grond wordt beschadigd. Alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, weegt het belang van eiser op bescherming van zijn eer en goede naam zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van gedaagde'.8 februari 2010
'De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 8 februari 2010 dat een door de gemeente Amsterdam verplicht gesteld re-integratietraject niet in strijd is met het verbod op dwangarbeid of het verbod op verplichte arbeid.
Volgens de Centrale Raad is in deze zaak van dwangarbeid geen sprake omdat geen fysieke of psychische dwang is uitgeoefend. Van verplichte arbeid is volgens de Centrale Raad evenmin sprake'.2 februari 2010
'De Hoge Raad maakt een einde aan de vrijspraken in de Hofstadgroep zaken. De kern van de uitspraak houdt in dat het hof te strenge eisen heeft gesteld aan het bestaan en de structuur van criminele of terroristische organisaties. Het oordeel van het hof dat van strafbaar aanzetten tot haat slechts sprake is als de uitingen gericht zijn tegen kwetsbare minderheidsgroepen vindt geen steun in de wet'.Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl