Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - juni 2010:


29 juni 2010
Vennootschap van Kooistra moet acht horecagelegenheden ontruimen

'De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 29 juni 2010 bepaald dat Plassania Beheer B.V., de vennootschap van Kooistra, een achttal horecagelegenheden die zij huurt van Heineken dient te ontruimen, in verband met een huurachterstand van in totaal 463.910,70. Van de acht horecagelegenheden zijn er vier gelegen in Amsterdam, twee in Eindhoven en twee in Nijmegen. Plassania Beheer B.V. kan de ontruiming voorkomen, indien zij de huurachterstand alsnog binnen veertien dagen betaalt. Het overlijden van de heer Kooistra brengt geen verandering in de uitkomst van dit kort geding.

Het verweer van Plassania Beheer B.V. dat zij haar huurbetalingsverplichting mag verrekenen met een door Heineken uit te betalen bonuskorting op de afname van bier wordt verworpen. Weliswaar staat vast dat partijen in het verleden hun vorderingen met elkaar hebben verrekend, maar het staat Heineken thans vrij om aan deze onverplichte praktijk van verrekening een einde te maken.

Plassania Beheer B.V. heeft verder als verweer aangevoerd dat zij een aantal tegenvorderingen op Heineken heeft. Zij heeft die tegenvorderingen ook in dit kort geding ingesteld. Het bestaan van die tegenvorderingen is echter onvoldoende aannemelijk geworden. De tegenvordering van Plassania Beheer B.V. die betrekking heeft op de huur die Heineken aan Plassania Beheer B.V. moet betalen voor een aantal andere horecagelegenheden, is door de voorzieningenrechter eveneens afgewezen. Geoordeeld is dat Heineken zich wl op opschorting mag beroepen, onder meer omdat uit eerdere vonnissen volgt dat Plassania Beheer B.V. niet aan haar betalingsverplichtingen jegens Heineken heeft voldaan'.21 juni 2010
Zestien jaar gevangenisstraf voor doodslag op hulpverleenster van Spirit

'Verdachte wordt veroordeeld voor onder meer het steken van drie hulpverleensters. Een van hen is ten gevolge van dat steken overleden.

De rechtbank vindt niet bewezen dat sprake is van moord en pogingen tot moord op deze hulpverleensters.
De reden hiervoor is dat er geen bewijs is dat verdachte met de voor een bewezenverklaring van moord vereiste voorbedachten rade heeft gehandeld. Wel wordt verdachte veroordeeld voor doodslag en twee pogingen tot doodslag.

Ook vindt de rechtbank bewezen dat hij in 2008 zijn toenmalige vriendin heeft mishandeld en dat hij in 2009 in strijd met de wet een wapen voorhanden had.

Er is geen wettelijke mogelijkheid de gevorderde TBS met dwangverpleging op te leggen. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar'.4 juni 2010
Geen vervolging van agenten voor gebruik geweld bij aanhouding diefstal met geweld

'Het Openbaar Ministerie hoeft de vijf politieagenten die geweld gebruikt hebben bij de aanhouding van drie mannen die een diefstal met geweld pleegden niet te vervolgen. Dat is de beslissing van het Gerechtshof s-Gravenhage, genomen op 4 juni 2010 in de beklagzaken op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. De zaken waren aangespannen door de mannen die op heterdaad betrapt werden bij de diefstal met geweld.

De politieagenten trachtten de drie mannen aan te houden bij een diefstal met geweld bij de Sligro in Leiden in de nacht van 10 augustus 2005. De mannen die zich met een bivakmuts op in de auto bevonden, probeerden zich aan de aanhouding te onttrekken. Ze reden meermalen in op de politiewagens in een poging om te vluchten. Een van de agenten zag of meende te zien dat de bijrijder een vuurwapen op hem richtte. De politie loste daarop gedurende twee minuten een groot aantal schoten. Een van de klagers in deze (artikel 12 Sv.) zaken raakte daarbij ernstig gewond aan zijn hoofd.

Het gerechtshof in Den Haag oordeelt dat de politieagenten in de gegeven omstandigheden gerechtigd waren een vuurwapen te gebruiken en handelden op basis van hun ambtsinstructie. De politieagenten losten een te groot aantal schoten die niet altijd even zorgvuldig gericht waren. Het hof neemt echter in zijn afweging mee dat de agenten in een zeer kort tijdsbestek moesten handelen onder uiterst bedreigende omstandigheden die een hevige gemoedsbeweging kunnen hebben veroorzaakt.

Het proces
In augustus 2006 besloot de officier van justitie in Den Haag om tegen de politieagenten geen vervolging in de stellen, omdat zij naar zijn oordeel geschoten hadden uit noodweer dan wel het schieten geoorloofd was op basis van de ambtsinstructie. Artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering biedt burgers de mogelijkheid om bij het gerechtshof te klagen over het niet-vervolgen van bepaalde feiten door het Openbaar Ministerie. Klagers hebben daarvan gebruik gemaakt.

Nadat de (12 Sv.) klachten waren ingediend, heeft het hof een gerechtelijk vooronderzoek bevolen. Tijdens dit vooronderzoek zijn videoreconstructies gemaakt en getuigen door de rechter-commissaris gehoord. Na bestudering van al het, gedeeltelijk nieuwe, (bewijs)materiaal bleef de officier van justitie van mening dat er geen strafvervolging van de agenten diende plaats te vinden. Hij verzocht het hof om daarmee akkoord te gaan. Met de beschikking van 4 juni heeft het hof daarmee ingestemd. De beslissing om de agenten niet te vervolgen is daarmee definitief'.2 juni 2010
Ook in hoger beroep celstraffen voor diefstal met geweld

'Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft in hoger beroep twee mannen van 22 en 20 jaar veroordeeld voor diefstal met geweld tegen een 54-jarige man uit Helmond.

Het hof acht bewezen dat de twee mannen in de nacht van 24 op 25 november 2007 -samen met twee medeverdachten- het slachtoffer hebben beroofd van zijn geld en gsm, waarbij de man van 22 jaar het slachtoffer heeft neergeslagen.

Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden wat er na de overval is gebeurd. Een getuige heeft het slachtoffer na de overval weer zien opstaan en weglopen. Ongeveer 6 weken daarna werd het lichaam van de man gevonden in de Zuid-Willemsvaart in Helmond. Volgens het hof is niet vast komen te staan wat de dood van het slachtoffer heeft veroorzaakt. Deskundigen hebben het hof gewezen op verschillende mogelijke doodsoorzaken. Ook is niet bewezen dat de klap de dood van het slachtoffer heeft veroorzaakt.

Het hof veroordeelt beide mannen tot gevangenisstraffen van respectievelijk 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk en 15 maanden jeugddetentie, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De rechtbank legde de ene verdachte in 2009 dezelfde celstraf op. De andere verdachte werd toen veroordeeld tot twee jaar in een inrichting voor jeugdigen'.Bron: www.rechtspraak.nl.Klik hier voor mededelingen.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl