Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
misdrijven en overtredingen - misdrijven tegen de openbare orde

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake misdrijven tegen de openbare orde.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde
> Strafbaar feit tegen het openbaar gezag
> Strafbaar feit tegen het openbaar gezag
> Middelen om enig strafbaar feit te plegen
> Inlichtingen om enig strafbaar feit te plegen
> Middelen verschaffen tot het plegen van een misdrijf
> Opzettelijk nalaat kennis te geven
> Militair verraad
> Gevaar voor een strafvervolging
> Beledigend uitlaten over een groep mensen
> Aanzetten tot haat
> Uitlatingen openbaar maken
> Activiteiten gericht op discriminatie
> Personen opzettelijk discrimineren
> Ontzet van beroep
> Binnendringen woning
> Computervredebreuk
> Belemmeren toegang tot een geautomatiseerd werk
> Binnendringen lokaal
> Technisch hulpmiddel en een gesprek
> Een gesprek afluisteren
> Technisch hulpmiddel
> Technisch hulpmiddel
> Beschikking over een voorwerp
> Beschikking over een afbeelding
> Afbeelding openbaar maken
> Plegen van misdrijven
> Plegen van terroristische misdrijven
> In vereniging geweld plegen
> De rust verstoren door valse alarmkreten
> Ontploffing kan worden teweeggebracht
> Verhinderen geoorloofde openbare vergadering
> Opzettelijk storen geoorloofde openbare vergadering
> Openbare samenkomst tot het belijden van godsdienst
> Openbare samenkomst tot het belijden van godsdienst
> Smalende godslasteringen
> Smalende godslasteringen
> Vervoer van een lijk belemmeren
> Gedenkteken beschadigen
> Het wegnemen van een lijk
> Het verbergen van een lijk
> Kind beneden de leeftijd van zes maanden
> Draagmoeder
> Verzorging en opvoeding van een kind

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl