Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
rechtsprocedure strafrecht - in beslag nemen

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake in beslag nemen.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Derde afdeeling. Inbeslagneming

> ß 1. Algemene bepalingen
> Vatbaar voor inbeslagneming
> Verdenking van een misdrijf
> Artikelen 94 en 94a
> Beslag
> Bevoegdheden uitoefenen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl