Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
rechtsprocedure strafrecht - voorlopige hechtenis

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake voorlopige hechtenis.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Tweede afdeeling. Voorloopige hechtenis

> § 1. Bevelen tot voorloopige hechtenis
> Bevel tot bewaring van de verdachte
> Termijn duur bevel
> Gevangenhouding bevelen van de verdachte
> Termijn duur gevangenhouding
> Geldigheidsduur bevel verstreken
> Bevel tot voorlopige hechtenis
> Gegrond bevel
> Vervolging of verdere vervolging
> Termijn duur bevel tot voorlopige hechtenis
> Voorlopige hechtenis kan worden opgeheven
> Niet verder vervolgen
> Verdachte kan in hoger beroep komen
> Bevel tot voorlopige hechtenis opgeheven
> Verdachte kan in hoger beroep komen
> Bevelen tot voorlopige hechtenis zijn dadelijk uitvoerbaar
> Opheffing van bevel gelast
> Bevelen door de rechter in hoogste feitelijke aanleg
> Voorlopige hechtenis

> § 2. Het hooren van den in voorloopige hechtenis gestelden verdachte
> Horen verdachte en de termijn

> § 3. Inhoud der bevelen en hunne beteekening
> Bevel tot voorlopige hechtenis
> Opheffing bevel tot voorlopige hechtenis

> § 4. Schorsing der voorloopige hechtenis
> Voorlopige hechtenis geschorst
> Rechter kan in de beslissing tot schorsing wijziging brengen
> Opheffing der schorsing bevelen
> Opheffing wegens het niet nakomen van voorwaarden
> Verdachte leeft voorwaarden niet na
> Voortduren zekerheid niet langer noodzakelijk
> Beslissingen genomen door de rechter
> Hoger beroep tegen beschikkingen
> Schorsing en opschorting

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl