Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - het binnenschip en de zaken aan boord daarvan

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de zaken aan boord.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Het binnenschip en de zaken aan boord daarvan


Afdeling 1. Rederij van het binnenschip
> Binnenschip behoort toe aan meer personen
> Afdeling 1 van titel 3

Afdeling 2. Rechten op binnenschepen
> Schepen in aanbouw
> Omschrijving begrippen
> Verplichtingen
> Teboekstelling schip
> Teboekstelling binnenschip verzoeken
> Teboekstelling binnenschip doorgehaald
> Teboekstelling binnenschip zonder rechtsgevolg
> Zakelijke rechten
> Teboekstaand binnenschip in openbare registers
> Onafgebroken bezit van vijf jaren
> Vermelding gegevens in de notariŽle akte
> Omvang hypotheek
> Rang vordering
> Vordering draagt rente
> Vervreemding of toedeling van het schip
> Bevrachtingen
> Artikel 217 van Boek 3

Afdeling 3. Huurkoop van teboekstaande binnenschepen
> Scheepshuurkoop
> Inschrijven overeenkomst
> Koper en verkoper
> Vermelding gegevens in akte
> Nietigheid beding
> Verplichtingen verkoper
> Verplichtingen tot betaling
> Betalingen
> Termijnen voldoen
> Koper voldoet niet aan zijn verplichtingen
> Overeenkomst ontbonden
> Nietigheid beding

Afdeling 4. Voorrechten op binnenschepen
> Uitwinning binnenschip
> Wetgeving niet van toepassing op binnenschepen
> Voorrecht toegekend
> Vordering bevoorrecht
> Rang bevoorrechte vorderingen
> Strekking voorrechten
> De schuldeiser die een voorrecht heeft
> Vorderingen doen een voorrecht op het schip ontstaan
> Voorrang vorderingen
> Vorderingen verhaalbaar
> Voorrechten gaan te niet door verloop

Afdeling 5. Voorrechten op zaken aan boord van binnenschepen
> Titel 15
> Kosten van uitwinning
> Vorderingen bevoorrecht
> Vordering bevoorrecht
> Vorderingen bevoorrecht
> Voorrechten strekken zich uit tot schadevergoedingen
> Vorderingen doen een voorrecht ontstaan
> Voorrechten gaan teniet
> Recht in afdeling 8 van Titel 1 van Boek 7

Afdeling 6. Slotbepalingen
> Afdelingen 2 tot en met 5 van titel 8
> Afdelingen 2 tot en met 6 van titel 8

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl