Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - overeenkomst van goederenvervoer over spoorwegen

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake goederenvervoer over spoorwegen.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Overeenkomst van goederenvervoer over spoorwegen


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving overeenkomst van goederenvervoer
> Omschrijving begrippen
> Beperking toepasselijke wetsbepalingen
> Nietigheid beding

Afdeling 2. Sluiting en uitvoering van de vervoerovereenkomst
> Zaken vervoeren en afleveren
> Inhoud vrachtbrief
> Aansprakelijkheid afzender
> Verzuimd de voorgeschreven aanduidingen te vermelden
> Kosten door de afzender betaald
> Onderzoeken of de vervoersvoorwaarden vervuld zijn
> De vrachtbrief levert volledig bewijs
> Uitvoeren laden en lossen der zaken
> Aansprakelijkheid afzender
> Bescheiden en gewenste inlichtingen
> Afleveringstermijn
> Kwijting en betaling
> Opdrachten wijzigen
> Aanbieden duplicaat-vrachtbrief
> Belemmering in het vervoer
> Belemmering in de aflevering
> Vervoerder recht op vergoeding kosten

Afdeling 3. Aansprakelijkheid
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Bewijs rust op de vervoerder
> Vervoer door meer vervoerders verricht
> Vervoer toevertrouwd aan ondervervoerder
> Zending doorgezonden
> Zaken als verloren beschouwen
> Verlies van de zaken
> Gewichtsverlies zaken
> Beschadiging van de zaken
> Overschrijden van de afleveringstermijn
> Een waarde der zaken
> Bijzonder belang bij de aflevering
> Beperking werking wetgeving
> Overleggen bewijsstukken
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Vordering wegens aansprakelijkheid

Afdeling 4. Uitoefening van rechten
> Gedeeltelijk verlies of een beschadiging
> Vorderingen schriftelijk ingediend
> Gerechtigd rechtsvorderingen in te stellen
> Rechtsvorderingen ingesteld
> Inontvangstneming van de zaken

Afdeling 5. Onderlinge betrekkingen tussen de vervoerders
> Betalen van de kosten
> Recht van regres
> Gegrondheid betaling kan niet betwist worden
> Overeenkomsten die afwijken van artikelen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl