Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - exploitatie

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de exploitatie.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Exploitatie


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Exploitatie van een luchtvaartuig
> Een luchtkussenvoertuig
> Aangegeven bagage
> Verwijzingen in een vervoerdocument
> Een enkel luchtvervoer
> Begrip vervoerder
> Afdeling 3 van deze titel
> De rekeneenheid is het bijzondere trekkingsrecht

Afdeling 2. Overeenkomst van goederenvervoer door de lucht
> Omschrijving overeenkomst van goederenvervoer
> Vervoer door de lucht
> Omschrijving tijd- of reisbevrachting
> Zaken ter bestemming afleveren
> Zaken zonder vertraging vervoeren
> Aansprakelijkheid opheffen
> Nietigheid beding inzake aansprakelijkheid
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Schadevergoeding verschuldigd
> Beperking aansprakelijkheid
> Beroep op aansprakelijkheidsgrens
> Verplichting schade te vergoeden
> Opzeggen overeenkomst door de afzender
> Opzeggen overeenkomst door de wederpartij
> Buitengewone schade vergoeden door de afzender
> Luchtvrachtbrief
> Opmaken luchtvrachtbrief
> Verscheidene colli
> Bestaan of geldigheid vervoerovereenkomst
> Juistheid bijzonderheden en verklaringen
> Tijdig opgaven doen
> Bewijs van het sluiten van de overeenkomst
> Beperking werking wetgeving
> Afzender recht over zaken te beschikken
> Aflevering van zaken vorderen
> Rechten doen gelden
> Artikelen 1373 tot en met 1375
> Hoofdelijk verbonden
> Afgifte van zaken weigeren
> Zaken opslaan bij een derde
> Gemachtigd door de rechter
> Kosten van sortering van zaken
> Aanneming zaken zonder protest

Afdeling 3. Overeenkomst van personenvervoer door de lucht
> Omschrijving overeenkomst van personenvervoer
> Tijdperk van luchtvervoer
> Omschrijving tijd- of reisbevrachting
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Vervoer van aangegeven bagage
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Ontheffing van aansprakelijkheid vervoerder
> Nietigheid beding
> Aansprakelijkheid vervoerder niet beperken
> Aansprakelijkheid vervoerder beperkt
> Aansprakelijkheidsgrenzen
> Geding aanhangig gemaakt
> Letsel en dood reiziger
> Schade vergoeden door de wederpartij
> Schade vergoeden door de wederpartij
> Schade vergoeden door de reiziger
> Opzeggen overeenkomst door de vervoerder
> Opzeggen overeenkomst door de wederpartij
> Overeenkomst geŽindigd
> Overeenkomst opzeggen door de wederpartij
> Vervoersdocument uitreiken
> Bagage afleveren
> Schade vergoeden door de wederpartij
> Aanneming aangegeven bagage zonder protest

Afdeling 4. Opvolgend vervoer
> Onderworpen aan bepalingen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl