Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - algemene bepalingen betreffende vervoer

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake algemene bepalingen betreffende vervoer.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Algemene bepalingen betreffende vervoer


Afdeling 1. Overeenkomst van goederenvervoer
> Omschrijving overeenkomst van goederenvervoer
> Zaken afleveren in staat van ontvangst
> Vervoeren zonder vertraging
> Niet aansprakelijk voor schade
> Schade vergoeden
> Opzeggen overeenkomst
> Opgaven doen
> Vergoeden schade
> Bijzondere omstandigheden
> De vracht is verschuldigd
> Weigeren afgifte van zaken
> Buiten overeenkomst aangesproken
> Werking afdeling

Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer
> Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer
> Toepasselijke rechtsregelen
> Voor ontstane schade aansprakelijk
> Bepaling aansprakelijkheid
> Een CT-document opmaken
> Verhandelbare exemplaren van het CT-document
> CT-document als cognossement aangemerkt
> Bepaling rechtsverhouding
> Het CT-document bewijst
> Levering CT-document aan order
> Levering van zaken door het CT-document
> CT-document afgegeven
> Het beste recht

Afdeling 3. Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen
> Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen
> Expediteur aangemerkt als vervoerder
> Meedelen schade
> Zaken niet zonder vertraging afgeleverd
> Vergoeden schade
> Overeenkomst opzeggen
> Opgaven doen
> Vergoeden schade
> Bevoegd overeenkomst op te zeggen
> Afgifte van zaken weigeren
> Overeenkomst niet naar behoren uitgevoerd
> Overeenkomst niet naar behoren uitgevoerd
> Vordering ingesteld tegen een ondergeschikte
> Bedragen verhaalbaar op de expediteur

Afdeling 4. Overeenkomst van personenvervoer
> Omschrijving overeenkomst van personenvervoer
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Vervoerder niet aansprakelijk
> Aansprakelijkheid opgeheven
> Beding nietig
> Letsel en de dood
> Schade vergoeden
> Schade vergoeden
> Overeenkomst opzeggen
> Overeenkomst opzeggen
> Overeenkomst opzeggen
> Toepassing van de artikelen 361 tot en met 366
> Bereik afdeling

Afdeling 5. Overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer
> Omschrijving overeenkomst van personenvervoer
> Meerdere delen van het vervoer
> Vervoer van personen
> Vervoer van handbagage
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Aansprakelijkheid reiziger
> Schade veroorzaakt door vertraging
> Schuld of nalatigheid reiziger
> Aansprakelijkheid vervoerder is beperkt
> Geen beroep op beperking aansprakelijkheid
> Nietigheid beding
> Vordering gewaardeerd naar de omstandigheden
> Aansprakelijkheid reiziger
> Nadere regeling
> Buiten overeenkomst aangesproken
> Beroep beheerder

Afdeling 6. Overeenkomst van gecombineerd vervoer van personen
> Overeenkomst van gecombineerd vervoer van personen
> Vervoer in delen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl