UWWET.nl
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Onderzoek klanttevredenheid uwwet.nlIntroductie

U bent de spil van onze organisatie, ondanks dat u dat zelf wellicht niet weet. Onze dienstverlening is gebaat bij uw mening over ons en onze dienstverlening. Uw mening is voor ons een belangrijke maatstaf waarmee wij onze dienstverlening meten voor een aantal verschillende onderdelen en de resultaten van de onderzoeken gebruiken wij met grote regelmaat voor het verder verbeteren van onze dienstverlening.

Deze enquête bestaat uit 28 vragen, te weten in de volgende onderdelen: persoonlijke informatie; de beoordeling van uwwet.nl en indien van toepassing: een beoordeling van uw contactmoment(en) met de medewerkers van uwwet.nl. Vervolgens kunt u nog een slotbericht meesturen met aanvullende opmerkingen en/of aanmerkingen.

Het invullen van het formulier neemt gemiddeld tussen de vier en zeven minuten van uw tijd in beslag.

Vul a.u.b. telkens één van de letters van de antwoorden in het daartoe bestemde veld in. De vragen met een * zijn verplicht in te vullen. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

> Persoonlijke informatie

* Deze informatie blijft geheel anoniem en wordt niet aan derden verstrekt.
1 - Uw geslacht*
Mogelijkheden:
a - man;
b - vrouw.
2 - Uw leeftijd*
3 - Uw hoogst genoten opleiding*
Mogelijkheden:
a - voortgezet onderwijs lbo;
b - voortgezet onderwijs mavo;
c - voortgezet onderwijs havo;
d - voortgezet onderwijs vwo;
e - mbo;
f - hbo;
g - wo;
h - anders, te weten:
4 - De regelmaat waarmee u minimaal één pagina van uwwet.nl bezoekt*
Mogelijkheden:
a - vaker dan eenmaal per dag;
b - eenmaal per dag;
c - eenmaal per week;
d - eenmaal per maand;
e - eenmaal per jaar;
f - nooit;
g - anders, te weten:
5 - De reden waarom u uwwet.nl bezoekt (wat is uw doel)*
Mogelijkheden:
a - op zoek naar rechtshulp;
b - op zoek naar algemene juridische informatie;
c - op zoek naar wetten en regelingen;
d - op zoek naar een toelichting bij wettelijke bepalingen;
e - op zoek naar jurisprudentie (rechtspraak);
f - anders, te weten:
6 - Hoe bent u bekend geworden met uwwet.nl*
Mogelijkheden:
a - u bent op uwwet.nl gewezen door een familielid/vriend/collega/kennis;
b - u bent op uwwet.nl terecht gekomen met behulp van de zoekmachine Google;
c - u bent op uwwet.nl terecht gekomen met behulp van een andere zoekmachine;
d - u bent op uwwet.nl terecht gekomen met behulp van een andere website;
e - u heeft een advertentie gelezen in de krant of in een magazine;
f - anders, te weten:
7 - In hoeverre heeft u, uw doel met uwwet.nl tot nu toe bereikt*
Mogelijkheden:
a - niet;
b - nauwelijks;
c - voldoende;
d - ruim voldoende;
e - volledig;
f - anders, te weten:
> Uwwet.nl
8 - Uwwet.nl is gemakkelijk te bezoeken*
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
9 - Uwwet.nl is altijd beschikbaar*
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
10 - Uwwet.nl functioneert altijd naar behoren*
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
11 - Op uwwet.nl kan ik snel vinden wat ik zoek*
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
12 - Op uwwet.nl kan ik gemakkelijk vinden wat ik zoek*
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
13 - Uwwet.nl is volledig*
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
14 - Uwwet.nl heeft een aangename opmaak*
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
15 - Ik mis onderdelen op uwwet.nl*
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens (kunt u aangeven wat u mist);
e - mee eens (kunt u aangeven wat u mist);
f - anders, te weten:
16 - Uwwet.nl kan beter*
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens (kunt u (een) verbeterpunt(en) aangeven);
e - mee eens (kunt u (een) verbeterpunt(en) aangeven);
f - anders, te weten:
> Minimaal één contactmoment met één van onze medewerkers
Ga door met vraag 28, indien u geen contact heeft gehad.
17 - Indien een medewerker mij belooft om iets te doen binnen een bepaalde tijd, wordt dat ook gedaan
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
18 - Indien ik een vraag heb, toont de medewerker oprecht interesse om de vraag op te lossen
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
19 - Ik heb de indruk dat een medewerker van uwwet.nl er naar streeft om mijn vraag juist en correct te beantwoorden
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
20 - Ik heb de indruk dat een medewerker van uwwet.nl er naar streeft, vragen binnen 24 uur te behandelen
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
21 - Medewerkers van uwwet.nl zijn altijd bereid om te helpen
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
22 - Medewerkers van uwwet.nl staan open voor feedback om de service van onderdelen te verbeteren
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
23 - Het gedrag van de medewerkers van uwwet.nl versterkt mijn vertrouwen in uwwet.nl
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
24 - Medewerkers van uwwet.nl gedragen zich altijd hartelijk
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
25 - Medewerkers van uwwet.nl hebben de vereiste kennis om mijn vragen te beantwoorden
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
26 - Medewerkers van uwwet.nl geven mij persoonlijke aandacht
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
27 - Medewerkers van uwwet.nl begrijpen mijn individuele behoefte
Mogelijkheden:
a - oneens;
b - met name oneens;
c - niet oneens / niet eens;
d - met name mee eens;
e - mee eens;
f - anders, te weten:
28 - Welk cijfer geeft jouw tevredenheid over uwwet.nl weer*
Mogelijkheden:
a - 1
b - 2
c - 3
d - 4
e - 5
f - 6
g - 7
h - 8
i - 9
j - 10
Uw slotbericht:
   
 

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl