Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Veel gestelde vragen
Procedures bij de rechter en rechtspraak in het algemeen
- Uitspraken


- Hoe lang duurt het voordat de rechter bij een rechtbank een uitspraak doet?
- Kan ik iedere uitspraak inzien?
- Worden alle uitspraken op www.rechtspraak.nl gepubliceerd?
- Waar staat de afkorting LJN voor?
- Worden de vonnissen bewaard?


Hoe lang duurt het voordat de rechter bij een rechtbank een uitspraak doet?
Dat verschilt per soort zaak. Na de behandeling van een civiel kort geding doet de rechter over het algemeen binnen veertien dagen uitspraak. Maar als het nodig is, doet de kort geding rechter onmiddellijk na behandeling van de zaak een uitspraak. De civiele bodemprocedure vergt meer tijd. Het streven is om binnen vier weken (kanton) of zes weken (rechtbank) na het sluiten van de behandeling vonnis te wijzen. Bij strafzaken wordt uiterlijk veertien dagen na de behandeling van de zaak uitspraak gedaan. De politierechter doet in de regel meteen na behandeling van de zaak een mondelinge uitspraak. De bestuursrechter moet binnen zes weken na behandeling van de zaak een schriftelijke uitspraak doen. Soms doet de rechter meteen mondeling uitspraak. In bepaalde gevallen is een versnelde behandeling van een bestuurszaak mogelijk, en de rechter zal dan ook sneller uitspraak doen. Bij een voorlopige voorziening, het kort geding in het bestuursrecht, wordt binnen enkele weken beslist. Maar als het nodig is, kan het ook binnen enkele uren.


Kan ik iedere uitspraak inzien?
De vonnissen worden in het openbaar uitgesproken. Iedereen moet dus in principe kennis kunnen nemen van de inhoud. Afschriften van vonnissen worden echter niet zonder meer aan iedereen verstrekt. Dit heeft te maken met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de privacy. Soms wordt geen afschrift verstrekt, maar is het wel mogelijk om het vonnis in te zien. Als u een bepaald vonnis wilt inzien of een afschrift wilt ontvangen, kunt u het best contact opnemen met het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan.


Worden alle uitspraken op www.rechtspraak.nl gepubliceerd?
Nee. Het gaat om een selectie van uitspraken die juridisch relevant zijn of om uitspraken in zaken waar maatschappelijke belangstelling voor is. De uitspraken worden geanonimiseerd in verband met de privacy, voor zover het om personen gaat. Bedrijven en personen die beroepsmatig met de rechtspraak te maken hebben worden niet geanonimiseerd.


Waar staat de afkorting LJN voor?
De afkorting staat voor Landelijk Jurisprudentie Nummer. Het nummer, dat qua opbouw op een postcode lijkt (2 letters gevolgd door 4 cijfers) wordt automatisch door het computersysteem aan een op de site gepubliceerde uitspraak toegekend. Het nummer heeft geen inhoudelijke betekenis.


Worden de vonnissen bewaard?
Van iedere rechtszaak worden de uitspraken en dossiers tijdelijk bewaard in een archief. Nederland kent negentien arrondissementen. Per arrondissement worden de gegevens opgeslagen. Op bepaalde tijden, dit verschilt per soort zaak, worden de archieven geschoond. Sommige zaken worden dan doorgestuurd naar het Rijksarchief, andere worden vernietigd. Als u een bepaalde uitspraak wilt inzien, kunt u het best contact opnemen met de betreffende rechtbank of gerechtshof.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl