Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Veel gestelde vragen
Procedures bij de rechter en rechtspraak in het algemeen
- Zittingen en functies


- Waarom zijn de zittingen openbaar?
- Wat is een politierechter?
- Wat doet een rechter-commissaris?
- Wat is het verschil tussen een advocaat en een advocaat-generaal?


Waarom zijn de zittingen openbaar?
Zittingen zijn openbaar om controle op de rechtsgang mogelijk te maken. Het publiek kan zo zelf nagaan of bijvoorbeeld een verdachte een eerlijk proces krijgt en of er geen sprake is van klassenjustitie. Niet alle zaken zijn openbaar. De zittingen bij de kinderrechter - voor jeugdigen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar - zijn niet openbaar. Ook echtscheidingszaken zijn niet openbaar.


Wat is een politierechter?
Zaken waar de officier van justitie van plan is niet meer dan een jaar gevangenisstraf te eisen, brengt hij aan bij de politierechter. De politierechter spreekt alleen recht. Er wordt dan ook wel gesproken van enkelvoudige kamer. Zaken waar de officier van justitie van plan is meer dan een jaar gevangenisstraf te eisen, worden behandeld door de meervoudige kamer, die bestaat uit drie rechters.


Wat doet een rechter-commissaris?
De rechter-commissaris in strafzaken verricht onderzoek op verzoek van de officier van justitie, het zogenoemde gerechtelijk vooronderzoek (GVO). De rechter-commissaris hoort verdachten en getuigen. Het verslag hiervan wordt aan het strafdossier toegevoegd, dat door de zittingsrechters wordt behandeld. De verhoren bij de rechter-commissaris zijn niet openbaar. Ook neemt de rechter-commissaris beslissingen over allerlei dwangmiddelen zoals huiszoekingen en afluisteren van telefoons. De officier van justitie mag een verdachte een aantal dagen in verzekering stellen. De rechter-commissaris beslist of de verdachte daarna nog langer mag worden vastgehouden (inbewaringstelling voor een periode van tien dagen).


Wat is het verschil tussen een advocaat en een advocaat-generaal?
Een advocaat is een raadsman of -vrouw in juridische aangelegenheden. In het strafproces staat de advocaat een verdachte bij.

Een advocaat-generaal is de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie bij het gerechtshof. Zijn taak komt overeen met die van officier van justitie bij de rechtbank. Ook de Hoge Raad kent advocaten-generaal. Die hebben een wat andere functie. Zij eisen geen straf, maar adviseren wat er met de zaak moet gebeuren.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl