Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Besluit ruimtelijke ordening

InhoudsopgaveHoofdstuk 1 Algemene bepalingen (Artikelen 1.1.1-1.3.1)

Hoofdstuk 2 Structuurvisies (Artikelen 2.1.1-2.1.2)

Hoofdstuk 3 Bestemmingsplannen (Artikelen 3.1.1-3.5.1)

Hoofdstuk 4 Buitenplanse ontheffingen (Artikelen 4.1.1-4.2.1)

Hoofdstuk 5 Andere planologische besluiten (Artikel 5.1.1)

Hoofdstuk 6 FinanciŽle bepalingen (Artikelen 6.1.1.1-6.3.6.2)

Hoofdstuk 7 Planologische organen (Artikelen 7.1.1 - 7.1.11)

Hoofdstuk 8 Overgangs- en slotbepalingen (Artikelen 8.1.1-8.2.2)

-

Het Besluit ruimtelijke ordening is voor het laatst geactualiseerd op: 10 april 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl