Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:06-01-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof stelt voorop dat de tussen partijen gesloten convenanten als uitgangspunt hebben te gelden voor de betrekkingen tussen partijen. Partijen dienen naar het oordeel van het hof in beginsel dan ook uitvoering te geven aan de convenanten.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl