Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 18-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Van samenleven door de vrouw met de heer [derde], als waren zij gehuwd, in de zin van artikel 1:160 BW is sprake wanneer een duurzame affectieve relatie tussen hen bestaat, welke meebrengt dat zij elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding met elkaar voeren (HR 9 november 2001, NJ 2001, 691). Vaste rechtspraak is dat dit criterium restrictief dient te worden uitgelegd.

Daarbij wordt overwogen dat de rechter het criterium van artikel 1:160 BW weliswaar restrictief dient uit te leggen, maar dat wanneer eenmaal vaststaat dat sprake is van samenleving in de zin van artikel 1:160 BW de rechter geen vrijheid heeft een andere datum vast te stellen als datum vanaf welke geen levensonderhoud meer verschuldigd is (HR 28 maart 2008, NJ R07/090 HR).


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl