Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 29-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
criteria, wil er sprake zijn van een samenleving in de zin van artikel 1:160 BW:
1. een duurzame affectieve relatie;
2. samenwoning;
3. wederzijdse verzorging en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

Wederzijdse verzorging en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding

Voor wat betreft het hiervoor genoemde derde criterium, de wederzijdse verzorging en en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, zoekt het hof aansluiting bij de jurisprudentie van de Hoge Raad, waaruit blijkt dat daarvan onder meer sprake is als de samenwonenden hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, hetzij op andere wijze in elkaars verzorging voorzien.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl