Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 06-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 1:199, aanhef en onder a, BW bepaalt dat vader van een kind is de man die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de vrouw uit wie het kind is geboren, is gehuwd.
Ingevolge artikel 1:200, eerste lid, onder b, BW kan dit vaderschap door het kind worden ontkend, op de grond dat de man niet de biologische vader van het kind is.
Voorts volgt uit artikel 1:200, zesde lid, BW dat het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning tot uiterlijk drie jaren nadat het kind meerderjarig is geworden kan worden ingediend, indien het kind gedurende zijn minderjarigheid bekend is geworden met het feit dat de man vermoedelijk niet zijn biologische vader is.Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl