Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 22-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De rechtbank oordeelt dat onder omstandigheden een gehuwde man zijn buiten huwelijk verwekte kind(eren) kan erkennen. In dat geval moet sprake zijn of geweest zijn van een band tussen de man en de moeder die met het huwelijk op n lijn valt te stellen of er moet tussen de biologische vader en zijn kind(eren) een nauwe persoonlijke betrekking bestaan. Het is aan de rechter de aannemelijkheid van deze betrekking vast te stellen en aldus te verklaren voor recht. Reeds uit de strekking en bewoording van onderdeel e van artikel 1:204 BW moet worden afgeleid dat de rechter vr de erkenning van het kind moet hebben vastgesteld dat de gehuwde man kan worden toegelaten tot erkenning.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl