Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 22-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 1:207 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) kan het vaderschap van een man, ook indien deze is overleden, ondermeer op de grond dat deze de verwekker is van het kind door de rechtbank worden vastgesteld op verzoek van de moeder, tenzij het kind de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, of het kind. Lid 2 van artikel 1:207 BW schrijft voor dat vaststelling van het vaderschap niet kan geschieden indien het kind twee ouders heeft, tussen de man en de moeder van het kind krachtens artikel 41 geen huwelijk zou mogen worden gesloten of indien de man een minderjarige is die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, tenzij hij voordat hij deze leeftijd heeft bereikt is overleden.

Anders dan voor de vernietiging van de erkenning als bedoeld in artikel 1:205 BW, blijkt uit artikel 1:207 BW niet dat voor een kind een wettelijke termijn geldt, waarbinnen een verzoek om gerechtelijke vaststelling van het vaderschap moet worden ingediend.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl