Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek, boek 1
artikel 1:245

Onderwerp:

Datum uitspraak: 16-02-2010
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Inhoudsindicatie: Onbevoegdheid tot uitoefening van het ouderlijk gezag, verzoek van een ouder tot beŽindiging van het gezamenlijk gezag en te bepalen dat het gezag voortaan aan deze ouder alleen toekomt.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Dat [de minderjarige] reeds lange tijd geen omgang met de vader heeft gehad, berust op de keuze van de moeder en is voor de beantwoording van de voorliggende vraag ten aanzien van het gezag niet doorslaggevend.
Het hof beseft dat de moeder wantrouwend staat ten opzichte van de vader en dat zij daardoor contact met hem afhoudt. [de minderjarige] heeft er echter recht op te weten wie haar vader is en partijen dienen zich er voor in te zetten dat zij weer met elkaar kunnen praten over [de minderjarige]. Volgens vaste rechtspraak brengt het ontbreken van een goede communicatie tussen de ouders niet zonder meer mee dat in het belang van het kind het gezag aan ťťn van de ouders moet worden toegekend. Het hof is dan ook van oordeel dat geen grond aanwezig is om het gezamenlijk gezag te beŽindigen en de moeder alleen met het gezag te belasten.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl