Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek, boek 1
artikel 1:250

Onderwerp:

Datum uitspraak: 10-02-2010
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Inhoudsindicatie: Geschil tussen de (juridische) ouders en de biologische vader over omgang tussen de biologische vader en de minderjarige. Geen benoeming van een bijzonder curator; onvoldoende onderbouwd verzoek.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ambtshalve heeft het hof zich nog de vraag gesteld of benoeming van een bijzonder curator vereist is gelet op artikel 1:250 BW. Het hof stelt voorop dat uit artikel 1:250 BW volgt dat de rechter slechts tot benoeming van een bijzonder curator over mag gaan, indien dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk is, mede gezien de aard van de belangenstrijd. Bij een verzoek van [geïntimeerde] tot het vaststellen van een omgangsregeling tussen hem en de minderjarige op de voet van artikel 1:377a BW dient het hof te onderzoeken of zich één van de in het derde lid vermelde ontzeggingsgronden voordoet. Het hof stelt voorop dat de minderjarige het recht heeft om van jongs af aan te weten van wie zij afstamt en overweegt dat de minderjarige in dat kader het recht heeft op contact met [geïntimeerde]. Het hof is van oordeel dat de ouders onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat in het onderhavige geval sprake is van één van de in artikel 1:377a, derde lid, BW genoemde ontzeggingsgronden zodat de rechtbank terecht een omgangsregeling heeft vastgesteld.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl