Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:12-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van artikel 1:251 BW oefenen de ouders gedurende hun huwelijk het gezag gezamenlijk uit en blijven zij dit na ontbinding van het huwelijk door echtscheiding ook doen. De tekst van artikel 1:251 BW maakt geen onderscheid tussen kinderen die vóór de huwelijkssluiting en kinderen die daarna, tijdens het huwelijk, zijn geboren.

Uitgangspunt van de wetgever is dat het in het belang van het kind is dat het gezamenlijk ouderlijk gezag doorloopt na een echtscheiding. Slechts in uitzonderingsgevallen kan worden aangenomen dat het belang van het kind vereist dat één van de ouders met het gezag wordt belast.

Op grond van artikel 1:251a lid 1 BW kan de rechter na echtscheiding op verzoek van de ouders of van één van hen bepalen dat het gezag over een kind aan één ouder toekomt indien:
a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of
b. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.


Aangezien voortzetting van het gezamenlijk gezag het uitgangspunt is, rust op (in dit geval) de moeder een motiveringsplicht. Het enkele feit dat zij het éénhoofdig gezag wenst is onvoldoende om haar voortaan alleen met het gezag te belasten.

Ten overvloede overweegt het hof dat de dwangmiddelen ambtshalve worden opgelegd. Artikel 1:253a BW geeft het hof daarvoor de ruimte.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl