Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 01-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Krachtens artikel 1:253n BW kan de rechter het gezamenlijk gezag als bedoeld in artikel 1:251 lid 2 BW (abusievelijk heeft de wetgever naar artikel 1:251a eerste lid verwezen) beŽindigen indien nadien de omstandigheden zijn gewijzigd. Artikel 1:251a, eerste en derde lid BW is van overeenkomstige toepassing verklaard.

Gezamenlijk gezag vereist naar het oordeel van het hof dat de vader en moeder in staat zijn tot een behoorlijke gezagsuitoefening en dat zij beslissingen van belang over de minderjarige in overleg kunnen nemen, althans dat zij ten minste in staat zijn vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond de minderjarige kunnen voordoen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl