Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:30-11-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Indien in geval van gezamenlijke gezagsuitoefening tussen de ouders een geschil ontstaat, kan dat geschil op grond van artikel 1:253a BW aan de rechter worden voorgelegd. De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

Bij het verbreken van de relatie tussen de ouders die gezamenlijk het gezag uitoefenen over de kinderen, is een gelijkwaardige verdeling van de zorg- en opvoedingstaken het uitgangspunt. Dit kan echter anders zijn, indien één van de ouders gedurende de relatie hoofdzakelijk de zorg- en opvoedingstaken voor zijn of haar rekening nam.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl