Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BO7050, Rechtbank Groningen , 122697 FA RK 10-2758

Datum uitspraak: 30-11-2010
Inhoudsindicatie: Afwijzing van een verzoek tot benoeming van een bijzondere curator

Uitspraak
RECHTBANK GRONINGEN
Sector Civielrecht

zaaknr.: 122697 FA RK 10-2758

beschikking d.d. 30 november 2010

inzake

* A., kind van:

verzoeker,
advocaat: mr. J.C. Lich,

en

verweerster,
advocaat: mr. P.B. Rietberg.

De ouders zijn belast met het gezag over voornoemde minderjarige.

PROCESGANG

Op 24 november 2010 is ter griffie een verzoekschrift waarbij is verzocht een bijzondere curator over A. te benoemen.

Op 26 november 2010 is ter griffie een verweerschrift ontvangen.

OVERWEGINGEN

Op grond van artikel 1: 250 BW kan de rechtbank een bijzondere curator over een minderjarige benoemen wanneer in aangelegenheden betreffende de verzorging en opvoeding de belangen van de met het gezag belaste ouders of één van hen in strijd zijn met die van de minderjarige. De rechter mag slechts tot benoeming van een bijzondere curator over gaan, indien dit in het belang van het kind noodzakelijk is, mede gezien de aard van de belangenstrijd. Daarmee is bedoeld tot uitdrukking te brengen dat slechts bij wezenlijke problemen een bijzondere curator kan worden benoemd. Dit ter bescherming van de privacy van de ouders, die door een dergelijke benoeming wordt geschonden. Het artikel is niet bedoeld om een conflict tussen de ouders op te lossen. Voor de gestelde problematiek is bovendien door de wetgever in artikel 1:253a BW een speciale voorziening getroffen.

Gezien het vorenstaande zal de rechtbank het onderhavige verzoek afwijzen.

BESLISSING

De rechtbank:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. D.A. Flinterman en uitgesproken door deze ter openbare terechtzitting van 30 november 2010 in tegenwoordigheid van R. Hooites als griffier.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl