Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:30-11-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van artikel 1: 250 BW kan de rechtbank een bijzondere curator over een minderjarige benoemen wanneer in aangelegenheden betreffende de verzorging en opvoeding de belangen van de met het gezag belaste ouders of één van hen in strijd zijn met die van de minderjarige. De rechter mag slechts tot benoeming van een bijzondere curator over gaan, indien dit in het belang van het kind noodzakelijk is, mede gezien de aard van de belangenstrijd. Daarmee is bedoeld tot uitdrukking te brengen dat slechts bij wezenlijke problemen een bijzondere curator kan worden benoemd. Dit ter bescherming van de privacy van de ouders, die door een dergelijke benoeming wordt geschonden. Het artikel is niet bedoeld om een conflict tussen de ouders op te lossen. Voor de gestelde problematiek is bovendien door de wetgever in artikel 1:253a BW een speciale voorziening getroffen.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl