Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:06-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Bovendien biedt het Nederlandse recht de (juridische) vader zonder gezag de mogelijkheid om zich op grond van artikel 1:253c van het Burgerlijk Wetboek (BW) met een verzoek tot (mede)gezag tot de rechtbank te wenden, welk verzoek slechts op de hierna te noemen gronden kan worden afgewezen. Per 1 maart 2009 is in werking getreden de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (Stb. 2008, 500). Nu in deze wet geen overgangsrecht is opgenomen, heeft deze wet met ingang van 1 maart 2009 onmiddellijke werking. Ingevolge het op grond van voornoemde wet geldende artikel 1:253c, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW), kan het verzoek van (in dit geval:) de vader slechts worden afgewezen indien: a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of b. afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is. Op grond van artikel 1:377b, eerste lid, BW is de met het eenhoofdig gezag belaste ouder (in dit geval: de moeder) gehouden de vader op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl