Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 15-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
In dat geval zal bij de beoordeling van het verzoek van de man de toets van artikel 1:253g, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek aangelegd moeten worden, te weten dat het verzoek slechts kan worden afgewezen indien gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van [de minderjarige] verwaarloosd zullen worden.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl