Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:03-11-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op de voet van art. 1:253g BW kan de rechtbank, op verzoek van de Raad, bepalen dat de overlevende ouder met het gezag over de minderjarige zal worden belast. De rechtbank zal, alvorens zich over het primaire verzoek van de Raad te buigen, aan de hand van het in art. 1:253g lid 3 BW nagaan of het als subsidiair geformuleerde verzoek kan worden toegewezen.

Een verzoek als bedoeld in art. 1:253t BW kan slechts worden gedaan door de met gezag belaste ouder en een ander dan de ouder die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl