Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek, boek 1
artikel 1:254

Onderwerp:

Datum uitspraak: 24-02-2010
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Inhoudsindicatie: Onder toezichtstelling van minderjarige die 16 jaar oud is. Invulling van de wettelijke criteria aan de hand van concrete feiten en omstandigheden.


De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof stelt voorop dat een verzoek tot ondertoezichtstelling zoals bedoeld in artikel 1:254 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek slechts kan worden toegewezen indien de minderjarige zodanig opgroeit, dat haar zedelijke of geestelijke belangen of haar gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald, of naar is te voorzien, zullen falen. Het hof zal ten aanzien van de minderjarige beoordelen of aan de wettelijke grond voor een ondertoezichtstelling is voldaan.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl