Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek, boek 1
artikel 1:262

Onderwerp:

Datum uitspraak: 10-03-2010
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Inhoudsindicatie: Ontheffing van het gezag van de moeder ten aanzien van de minderjarige. Onmacht van de moeder haar plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof overweegt als volgt. Aan het hof ligt de vraag voor of er gegronde vrees bestaat dat, na een ondertoezichtstelling van ten minste zes maanden of na een uithuisplaatsing krachtens het bepaalde van artikel 1:262 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW) van meer dan één jaar en zes maanden, deze maatregel – door de ongeschiktheid of onmacht van de moeder – onvoldoende is om een bedreiging van de zedelijke of geestelijke belangen van de minderjarige af te wenden.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl