Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek, boek 1
artikel 1:327 lid 1 sub b

Onderwerp:

Datum uitspraak: 30-03-2010
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Inhoudsindicatie: Ontzetting van voogdes uit voogdij op grond van verwaarlozing van haar verplichtingen en het feit dat zij niet in staat moet worden geacht de voogdij behoorlijk uit te oefenen. (Art. 1:327 lid 1 aanhef en sub b BW)De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 1:327 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechtbank, indien zij dit in het belang van die minderjarigen noodzakelijk oordeelt, een voogd ontzetten op grond van misbruik van zijn bevoegdheid, verwaarlozing van zijn verplichtingen, of de omstandigheid dat hij niet in staat is tot een behoorlijke uitoefening van zijn voogdij.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl