Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 12-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De onderhoudsverplichting van ouders ten opzichte van hun kinderen op grond van artikel 1:395a BW eindigt bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd. Op grond van artikel 1:392 lid 2 BW bestaat de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud aan meerderjarige kinderen doch slechts in geval van behoeftigheid van de tot levensonderhoud gerechtigde.

Nu de vader in eerste aanleg geen zelfstandig verzoek heeft gedaan en dit ingevolge artikel 362 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet voor het eerst in hoger beroep kan worden gedaan is de vader niet-ontvankelijk in dit verzoek.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl