Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 1 - personenrecht en familierecht
artikel 4 - rechtspraak

Onderwerp: HET RECHT OP EEN NAAM

Datum uitspraak: 15-10-2003
Rechtsgebied: Personen- en familierecht
Inhoudsindicatie: Verbetering gegevens geboorte-akte van kind, geboren uit Somalische moeder. Het recht op een naam.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof is van oordeel dat [kind] vanaf haar geboorte recht heeft op een naam, waaronder naar het oordeel van het hof is begrepen een geslachtsnaam, welk recht ook beschermd wordt door artikel 7 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en artikel 8 EVRM. Het is immers de naam, zowel de voornaam als de achternaam, waardoor een persoon in het maatschappelijk verkeer zijn identiteit verkrijgt. Ook voor [kind], hoewel zij nog zeer jong is, is het van belang dat zij een dergelijke, haar van de andere mensen onderscheidende voor- en achternaam krijgt.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl