Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:20-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Indien een onderhoudsbijdrage bij rechterlijke uitspraak is vastgesteld, maar de rechter daarbij slechts op verzoek van partijen een tussen hen gesloten alimentatieovereenkomst heeft vertaald in een dictum, moet in het kader van artikel 1:401 BW die onderhoudsbijdrage worden beschouwd als bij overeenkomst vastgesteld. Voor wijziging van alimentatieovereenkomsten gelden de maatstaven van de leden 1 en 5 van artikel 1:401 BW. Dit betekent dat er ofwel sprake dient te zijn van een wijziging van omstandigheden waardoor de overeenkomst niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet ofwel dat de overeenkomst is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl