Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:01-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Krachtens artikel 1:401, eerste lid van het Burgerlijk wetboek kan een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst betreffende levensonderhoud bij latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken wanneer zij nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen.
Vereist voor wijziging of intrekking van een vastgestelde of overeengekomen onderhoudsverplichting, dat zich een wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan die meebrengt dat de uitspraak niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Alleen die wijzigingen waardoor het aanvankelijk vastgestelde of overeengekomen bedrag niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven zijn in dit opzicht relevant.
Voorts dient krachtens de bepalingen van burgerlijke rechtsvordering het verzoekschrift een duidelijke omschrijving te bevatten van het verzoek en de gronden waarop dat verzoek berust. Uit het verzoekschrift moet duidelijk blijken wat de verzoeker verzoekt en waarop hij dat verzoek baseert. Dit laatste komt hierop neer dat het verzoekschrift met redenen moet zijn omkleed.

Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl