Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 09-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uit artikel 1:435 lid 3 en lid 4 BW volgt dat de rechter bij de benoeming van de bewindvoerder de uitdrukkelijke voorkeur van de rechthebbende volgt, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten, dan wel dat - kort gezegd - een van de in lid 4 van dat wetsartikel genoemde personen tot bewindvoerder wordt benoemd. Ter zitting bij de kantonrechter dan wel in hoger beroep noch anderszins is de rechthebbende voldoende in staat gebleken haar mening omtrent de vraag wie zij als bewindvoerder wenst, te verwoorden, zodat de bepaling van artikel 1:435 lid 3 BW niet van toepassing is.Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl