Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:30-11-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Een bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk als hij in de zorg van een goed bewindvoerder is tekortgeschoten, tenzij deze tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. De kantonrechter is op grond van de artikelen 1:362 juncto 1:445 lid 4 BW ambtshalve bevoegd om de schade die een bewindvoerder door slecht beheer aan de rechthebbende toebrengt vast te stellen en de bewindvoerder tot vergoeding van die schade te veroordelen.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl