Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 23-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Als huwelijkse voorwaarden dienen te worden beschouwd elke overeenkomst waarbij (aanstaande) echtgenoten de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk regelen, in afwijking van hetgeen zonder die overeenkomst op grond van de wet of krachtens eerdere huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zou gelden. Op grond van artikel 1:80b BW is onder meer titel 8 van boek 1 BW - betreffende huwelijkse voorwaarden - van overeenkomstige toepassing verklaard op een geregistreerd partnerschap. Derhalve kunnen huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden, op de naamgeving na, inhoudelijke identiek zijn. Dit brengt naar het oordeel van de rechtbank mee dat het feit dat partijen met elkaar in het huwelijk zijn getreden en niet - zoals hun aanvankelijke bedoeling - een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, niet afdoet aan de werking van de door hen opgestelde partnerschapsvoorwaarden.

Uit de artikelen 1:117 lid 2 jo 1:80b BW volgt dat huwelijkse voorwaarden in werking treden op het tijdstip van voltrekking van het huwelijk. Geen ander tijdstip kan daarvoor worden aangewezen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl