Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Boek 10 Internationaal privaatrecht

InhoudsopgaveTitel 1 Algemene bepalingen (Artikelen 1-17)

Titel 2 De naam (Artikelen 18-26)

Titel 3 Het huwelijk (Artikelen 27-59)
Afdeling 1. Voltrekking en erkenning van de geldigheid van huwelijken
Afdeling 2. Rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten
Afdeling 3. Het huwelijksvermogensregime
Afdeling 4. Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed


Titel 4 Het geregistreerd partnerschap (Artikelen 60-91)
Afdeling 1. Het aangaan van een geregistreerd partnerschap in Nederland
Afdeling 2. De erkenning van een buiten Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap
Afdeling 3. Rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners
Afdeling 4. Het partnerschapsvermogensregime
Afdeling 5. BeŽindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap
Afdeling 6. Erkenning van een buiten Nederland tot stand gekomen beŽindiging van een geregistreerd partnerschap
Afdeling 7. Levensonderhoud
Afdeling 8. Overgangsrecht


Titel 5 Afstamming (Artikelen 92-102)
Afdeling 1. Familierechtelijke betrekkingen door geboorte
Afdeling 2. Familierechtelijke betrekkingen door erkenning of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
Afdeling 3. Familierechtelijke betrekkingen door wettiging
Afdeling 4. De inhoud van familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming
Afdeling 5. Erkenning van buitenslands tot stand gekomen rechterlijke beslissingen en rechtsfeiten
Afdeling 6. Overgangsrecht


Titel 6 Adoptie (Artikelen 103-112)
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. De in Nederland uit te spreken adoptie
Afdeling 3. Erkenning van een buitenlandse adoptie
Afdeling 4. Overgangsrecht


Titel 7 Overige onderwerpen van familierecht (Artikelen 113-114, 116)
Afdeling 1. Ouderlijke verantwoordelijkheid en bescherming van kinderen
Afdeling 2. Internationale ontvoering van kinderen
Afdeling 3. gereserveerd
Afdeling 4. Levensonderhoud


Titel 8 Corporaties (Artikelen 117-124)

Titel 9 Vertegenwoordiging (Artikel 125)

Titel 10 Goederenrecht (Artikelen 126-141)
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken
Afdeling 3. Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot vorderingsrechten
Afdeling 4. Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot aandelen
Afdeling 5. Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot giraal overdraagbare effecten


Titel 11 Trustrecht (Artikelen 142-144)

Titel 12 Erfrecht (Artikelen 145-152)

Titel 13 Verbintenissen uit overeenkomst (Artikelen 153-156)

Titel 14 Verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst (Artikelen 157-159)

Titel 15 Enkele bepalingen met betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht (Artikelen 160-165)

-

Het burgerlijk wetboek, boek 10, met betrekking tot internationaal privaatrecht is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl