Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:02-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof overweegt met de kantonrechter dat indien een overeenkomst wordt aangegaan door een besloten vennootschap in oprichting, de personen die namens die vennootschap in oprichting handelen daardoor hoofdelijk zijn verbonden in gevolge artikel 2:203, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW), totdat die vennootschap na haar oprichting de rechtshandelingen heeft bekrachtigd.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl