Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 3 - vermogensrecht in het algemeen

InhoudsopgaveTitel 1 Algemene bepalingen (artikelen 1-31)
Afdeling 1 Begripsbepalingen (artikelen 1-15)
Afdeling 1A Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer (artikelen 15a-15f)
Afdeling 1B Het voeren van een administratie (artikelen 15i-15j)
Afdeling 2 Inschrijvingen betreffende registergoederen (artikelen 16-31)

Titel 2 Rechtshandelingen (artikelen 32-59)

Titel 3 Volmacht (artikelen 60-79)

Titel 4 Verkrijging en verlies van goederen (artikelen 80-106)

Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 80-82)
Afdeling 2 Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten (artikelen 83-98)
Afdeling 3 Verkrijging en verlies door verjaring (artikelen 99-106)

Titel 5 Bezit en houderschap (artikelen 107-125)

Titel 6 Bewind (artikel 126)

Titel 7 Gemeenschap (artikelen 166-200)

Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 166-188)
Afdeling 2 Enige bijzondere gemeenschappen (artikelen 189-194)
Afdeling 3 Nietige en vernietigbare verdelingen (artikelen 195-200)

Titel 8 Vruchtgebruik (artikelen 201-226)

Titel 9 Rechten van pand en hypotheek (artikelen 227-275)

Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 227-235)
Afdeling 2 Pandrecht (artikelen 236-258)
Afdeling 3 Pandrecht van certificaathouders (artikel 259)
Afdeling 4 Recht van hypotheek (artikelen 260-275)

Titel 10 Verhaalsrecht op goederen (artikelen 276-295)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 276-282)
Afdeling 2 Bevoorrechte vorderingen op bepaalde goederen (artikelen 283-287)
Afdeling 3 Bevoorrechte vorderingen op alle goederen (artikelen 288-289)
Afdeling 4 Retentierecht (artikelen 290-295)

Titel 11 Rechtsvorderingen (artikelen 296-326)

-

Het burgerlijk wetboek, boek 3, met betrekking tot vermogensrecht in het algemeen is voor het laatst geactualiseerd op: 4 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl