Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 07-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 5:35, lid 1, Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat de bevoegdheid tot invordering van verbeurde bedragen verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij zijn verbeurd.

Volgens artikel 5:33 Awb mag de gemeente ook deze kosten vorderen.

De op de invordering vallende kosten kunnen ingevolge artikel 5:33, lid 1, Awb bij dwangbevel worden ingevorderd. Een redelijke uitleg van deze bepaling brengt met zich dat het moet gaan om kosten voor daadwerkelijk verrichte invorderingswerkzaamheden (Hof Den Bosch 3 juni 2008, LJN: BF0356).

Artikel 3:14 BW bepaalt dat een overheidsorgaan een civielrechtelijke bevoegdheid niet mag gebruiken in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl