Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 09-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Als uitgangspunt geldt dat een dergelijk besluit door de voorzieningenrechter slechts marginaal kan worden getoetst. Op grond van artikel 2:15 sub b Burgerlijk Wetboek (BW) is een besluit van een orgaan van een rechtspersoon vernietigbaar wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW worden geŽist. Bij de beoordeling hiervan dient tot uitgangspunt dat alleen ernstige gebreken kunnen meebrengen dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is als het besluit in stand blijft. Schending van het beginsel van hoor en wederhoor heeft naar voorlopig oor-deel te gelden als een dergelijk ernstig gebrek, zeker nu het een besluit betreft waarbij een sanctie wordt opgelegd en kennelijk een met voldoende waarborgen omklede bezwaar- c.q. beroepsprocedu-re ontbreekt.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl