Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 15-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof beschikt niet over een vermogensoverzicht van zowel de bezittingen als de schulden van partijen noch over een gedetailleerde en met stukken onderbouwde door de man voorgestelde verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. De man heeft voldoende tijd gehad een dergelijk vermogensoverzicht en een met verificatoire bescheiden onderbouwd voorstel tot verdeling aan het hof over te leggen. Ook op grond van het verhandelde ter zitting kan het hof geen deugdelijk inzicht verkrijgen in de omvang van de voormalige huwelijksgoederengemeenschap. Het hof is derhalve niet in staat om op grond van artikel 3:185 BW een beslissing inzake de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap te nemen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl