Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 26-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De rechtbank stelt voorop dat de beslissing omtrent de verdeling moet worden genomen met toepassing van artikel 3:185 BW.

Artikel 3:185 BW geeft de rechter de bevoegdheid om op vordering van de meest gerede partij de wijze van verdeling van de gemeenschap vast te stellen, indien de deelgenoten het over deze verdeling niet eens kunnen worden. De rechter is bij het vaststellen van de verdeling niet gebonden aan hetgeen partijen daarover hebben voorgesteld, maar dient wel rekening te houden naar billijkheid zowel met de belangen van partijen als met het algemene belang.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl