Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 20-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van artikel 3:44 lid 1 BW is een rechtshandeling vernietigbaar wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Op grond van het vierde lid van dit artikel is misbruik van omstandigheden aanwezig wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het totstandkomen van die rechtshandeling bevordert, terwijl hij weet of moet begrijpen dat hij die ander daarvan zou behoren te weerhouden.
Dit brengt met zich dat sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden, dat de ander als gevolg van deze bijzondere omstandigheden wordt bewogen tot het verrichten van een rechtshandeling, terwijl de wederpartij van deze bijzondere omstandigheden op de hoogte is en in verband daarmee de ander moet weerhouden tot het verrichten van die rechtshandeling, het zogenoemde kenbaarheidsvereiste.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl