Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:06-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 358 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) is de termijn van beroep tegen een beschikking als de onderhavige 3 maanden, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis.

Voor de vraag of indiening van een appelrekest geslaagd is, wordt aangehaakt bij de zogeheten genuanceerde ontvangsttheorie van artikel 3:59 jo artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Dit betekent dat, toegespitst op de appelprocedure, het appelschrift de griffie moet hebben bereikt om haar werking te hebben, tenzij het niet tijdig bij de griffie bereiken van het appelschrift het gevolg is van omstandigheden die de griffie (als geadresseerde) betreffen en rechtvaardigen dat de griffie het nadeel draagt.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl